info@danielsekanina.cz
+420 604 367 918

Právní vztahy k nemovitostem

 • zajištění komplexních právních služeb při koupi nebo prodeji nemovitostí, včetně
 • prověření právního stavu nemovitostí, přípravy návrhu na vklad, ověření podpisů a
 • advokátní úschovy kupní ceny
 • kontrola a revize smluv, včetně smluv rezervačních či zprostředkovatelských
 • příprava zástavních smluv, smluv o zřízení věcných břemen, smluv darovacích
 • příprava nájemních smluv
 • jednání se zástavními věřiteli
 • zastupování ve sporech s realitními kancelářemi
 • právní pomoc při vyklizení a nuceném vystěhování
 • sousedské spory
 • vady nemovitostí
 • spory spoluvlastníků nemovitostí
 • příjezdové komunikace
 • dělení a scelování pozemků
 • věcná břemena
 • prohlášení spoluvlastníků budovy
 • právní služby při stavbě nebo rekonstrukci nemovitostí
 • právní služby pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva