info@danielsekanina.cz
+420 604 367 918

Advokátní úschova

Advokátní úschova je zcela bezpečným prostředkem uhrazení kupní ceny. Každá z úschov je vedena na samostatném bankovním účtu, zcela oddělena od prostředků advokáta či jiných osob. Advokát je povinen všechny úschovy evidovat v tzv. elektronické knize úschov vedené Českou advokátní komorou. Advokát je flexibilní – smlouvu o úschově připraví rychle a na míru, smluvní strany o pohybech peněžních prostředků informuje, prostředky jsou uvolněny v co nejkratší době po splnění podmínek pro jejich vyplacení. V případě koupě či prodeje nemovitostí tak nemohu než doporučit zajištění řádného zaplacení kupní ceny prostřednictvím advokátní úschovy. Dosáhnete tak stavu, kdy prodávající obdrží kupní cenu až ve chvíli, kdy kupující bude vlastníkem kupované nemovitosti, naopak prodávající nepřijde o svou nemovitost, aniž by kupující nesložil kupní cenu do úschovy. Úschova peněžních prostředků je také pravidelnou podmínkou bank pro čerpání hypotečního úvěru.