info@danielsekanina.cz
+420 604 367 918

Smlouvy, dohody

Požadovanou smlouvu pro Vás připravím dle Vašich požadavků a představ, a to v co možná nejkratším termínu. Stejně tak pro Vás zkontroluji a zreviduji smlouvu, předloženou Vám smluvním partnerem. Pomohu Vám s ukončením smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením. Postačí Vaše představy či podmínky, případně smlouvu ke kontrole, zaslat na můj e-mail. Následně Vám navrhnu cenu služby a v případě, že budete souhlasit, pro Vás vše zpracuji. Ve většině případů se tak děje do 48 hodin. K projednání podmínek smlouvy se samozřejmě můžeme setkat osobně.

 • kupní smlouvy
 • smlouvy o smlouvě budoucí
 • nájemní a podnájemní smlouvy, pacht
 • smlouvy o převodu družstevního podílu
 • smlouvy o výstavbě
 • směnné smlouvy
 • darovací smlouvy
 • smlouvy o zřízení věcného břemene
 • smlouvy o dílo
 • zástavní smlouvy
 • smlouvy o zápůjčce a výpůjčce
 • smlouvy o úvěru
 • smlouvy o zprostředkování a rezervační smlouvy
 • smlouvy o postoupení pohledávky
 • dohody o narovnání
 • pracovní smlouvy
 • dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
 • dohody o rozvázání pracovního poměru
 • a mnoho dalších