info@danielsekanina.cz
+420 604 367 918

Náhrada škody

Typicky se jedná o poškození majetku (nemovitosti, motorová vozidla a jiné věci, škoda způsobená vadným plněním, porušením smlouvy či zákona) a zásahy do zdraví, cti, soukromí apod.

  • zastupování poškozených v trestním řízení
  • uplatnění nároků při dopravních nehodách
  • pracovní úrazy a nemoci z povolání
  • nároky z pojištění, včetně zastoupení a jednání s pojistiteli a
  • řešení možného krácení pojistného plnění