info@danielsekanina.cz
+420 604 367 918

Pohledávky

Posoudím oprávněnost a vymahatelnost Vašeho nároku a navrhnu co nejefektivnější řešení.  Zkušenosti z oblasti vymáhání pohledávek jsem schopen využít také k možné obraně klientů před neoprávněným vymáháním ze strany třetích osob.

 • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek
 • zpracování předžalobní výzvy
 • žaloby, návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu
 • návrhy na vydání směnečného platebního rozkazu
 • zastupovaní v soudním řízení
 • zastupování v exekučním řízení
 • zastupování v insolvenčním řízení, zejména
 • příprava insolvenčního návrhu, přihlášky pohledávky, jednání před insolvenčním soudem a
 • zastupování ve věřitelských orgánech
 • zastupování v dědickém řízení při uplatnění pohledávek
 • dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři
 • dohody o převzetí dluhu, přistoupení k dluhu
 • dohody o narovnání
 • zajištění závazků (zástavní smlouvy, pomoc při realizaci notářských zápisů, dražeb, ručení)
 • směnky, směnečná řízení