info@danielsekanina.cz
+420 604 367 918

Pro spotřebitele

Advokát Mgr. Daniel Sekanina

tímto informuje spotřebitele o možnosti řešit případný spor s ním mimosoudně, přičemž věcně příslušným subjektem takového mimosoudního řešení sporu, je Česká advokátní komora. Internetová adresa České advokátní komory je www.cak.cz. Mimosoudní řešení mohou zahájit pouze spotřebitelé, a to na návrh. Bližší informace o možnosti takového mimosoudního řešení jsou k dispozici na http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.