info@danielsekanina.cz
+420 604 367 918

Sporná agenda

  • kvalifikované zastoupení v řízení před soudy i správními orgány
  • zpracování žalob, opravných prostředků a jiných podání
  • uplatňování práv ze směnky včetně zastoupení ve směnečných řízeních