info@danielsekanina.cz
+420 604 367 918

Rodinné právo

Právní pomoc a zastupování ve věcech

  • rozvodu manželství
  • úpravy styku s dětmi
  • vypořádání společného jmění manželů a spoluvlastnictví
  • získání či úpravě výživného
  • dědictví