info@danielsekanina.cz
+420 604 367 918

Odměna

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí smlouvou s klientem (smluvní odměna) a v případě, že není takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem.

Pravidlem však bývá odměna smluvní, tedy odměna, na které se advokát s klientem vzájemně dohodnou. Odměna je vždy dohodnuta předem.

Má odměna bude dohodnuta nejčastěji jako hodinová, zpravidla v závislosti na náročnosti kauzy či požadovaného úkonu. Hodinová odměna začíná na částce 1.500,- Kč + DPH. Další formou odměny je tzv. odměna úkonovátj. odměna za každý jednotlivý úkon, který pro Vás vykonám. Jednat se může například o sepis žaloby, odvolání, účast u soudního jednání a podobně. Zpravidla je tato forma odměny dohodnuta v případě přípravy a sepisu smluv, například cena za kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě či prodej nemovitosti, bude v částce již od 3.000,- Kč + DPH za jednotlivou smlouvu, dle rozsahu a náročnosti. Cena advokátní úschovy je standardně odstupňována dle výše přijatých prostředků do úschovy a začíná na částce 4.000,- Kč + DPH. Komplexní služby při prodeji či koupi nemovitosti Vám mohu poskytnout již od 6.000,- Kč + DPH, přičemž tato cena v sobě zahrnuje nejen přípravu kupní smlouvy, ale také advokátní úschovu kupní ceny, přípravu návrhu na vklad a ověření podpisů.